vrijdag, 15 februari 2013 15:38

Het nieuwe motorrijbewijs 2013

2013, het nieuwe motorrijbewijs

Vanaf 1 mei treedt een nieuwe wetgeving in voege om de kandidaten beter voor te bereiden op het motorrijbewijs. En om beter het vermogen van de motoren te laten aansluiten bij de leeftijd en ervaring van de kanidaat. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe regels die er staan aan te komen.

 Rijbewijs A1Rijbewijs A2Rijbewijs A
Maximum vermogen Max. 125cc en 11kW of 0.1kW per kg Max. 35kW of 0.2kW per kg Onbeperkt vermogen vanaf 35kW
Minimum-leeftijd 18 jaar 20 jaar 24 jaar (22 jaar indien je het rijbewijs A2 hebt)
Minimum lesuren 9 uur om te mogen deelnemen aan het praktisch examen op privé-terrein om het voorlopig rijbewijs te halen (1 jaar geldig). Indien u 3 uur rijlessen extra neemt, kunt u meteen na het examen op privaatterrein ook het examen op de openbare weg afleggen. 9 uur (4 uur indien je het rijbewijs A1 hebt) om te mogen deelnemen aan het praktisch examen op privé-terrein om het voorlopig rijbewijs te halen (1 jaar geldig). Indien u 3 uur rijlessen extra neemt, kunt u meteen na het examen op privaatterrein ook het examen op de openbare weg afleggen. 9 uur (4 uur indien je het rijbewijs A2 hebt), om te mogen deelnemen aan het praktisch examen op privé-terrein om het voorlopig rijbewijs te halen (1 jaar geldig). Indien u 3 uur rijlessen extra neemt, kunt u meteen na het examen op privaatterrein ook het examen op de openbare weg afleggen.

Overgangsperiode

De nieuwe reglementering rond rijbewijzen geldt vanaf 1 mei 2013. Voor een aantal specifieke gevallen gelden ‘verworven rechten’:

> Het vroegere ‘rijbewijs A beperkt vermogen’ (maximumvermogen 25 kW/34 pk en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,16 kW/kg) wordt gelijkgesteld aan de categorie A2.

> Als je voor het vroegere ‘rijbewijs A beperkt vermogen’ (zie hierboven) al een voorlopig rijbewijs haalde voor 1 mei 2013, kan je rechtstreeks en vanaf 18 jaar de praktische examens afleggen voor het rijbewijs A2, op voorwaarde dat je binnen de geldigheidsduur van één jaar voor het voorlopig rijbewijs blijft. Opgelet: heb je nu een voorlopig rijbewijs en je laat dat vervallen, moet je helemaal opnieuw beginnen!

> Als je het vroegere ‘rijbewijs A beperkt vermogen’ (zie hierboven) haalde voor 1 mei 2011 en je bent er minstens twee jaar houder van, kan je het tot 30 april 2014 op het gemeentehuis automatisch laten omruilen voor een rijbewijs A.

> Als je het vroegere ‘rijbewijs A beperkt vermogen’ haalde tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2013 en je bent er minstens twee jaar houder van, heb je één jaar de tijd om het om te ruilen voor een rijbewijs A.

> Als je houder bent van een voorlopig rijbewijs A, afgegeven vóór 1 mei 2013, dan kan je tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs het praktisch examen voor categorie A afleggen vanaf 21 jaar ten vroegste.

 

Meer gedetailleerde informatie kan u vinden op www.hetmotorrijbewijs.be.